3.8.2019 Den múz Filipa Manouška

Upozorňujeme návštěvníky, že dne 3.8.2019 od 13.30 hod. bude vstup do hradu možný pouze se zakoupeným vstupným na Den múz.

čtěte zde...
Historie hradu

Hrad Cimburk u Koryčan

Hrad Cimburk se nachází v blízkosti města Koryčany v nadmořské výšce 421 m n. m. Hrad zaujímal strategickou polohu u křižovatky dvou dopravních cest a to cesty od Uherského Hradiště kolem hradu Buchlova na Stupavu a Koryčany a cesty vedoucí z Kroměříže do Střílek, dále pak přes Koryčany až do Hustopeč.

Majitelé hradu

1320Bernard z Cimburka
1351Ctibor z Cimburka
1358Jan Jindřich Lucemburský
1375Zikmund z Letovic
1398Čeněk z Drahotuš
1406Vok ml. z Holštejna
1420Vok V. z Holštejna
1429Štěpán z Vartnova
1448Žofie, Zuzana, Eliška a Jitka z Vartnova
1464Jitka a Eliška z Vartnova
1475Ctibor Tovačovský z Cimburka
1478Vilém z Pernštejna
1480Zuzana z Vartnova
1490Štěpán z Lomnice
1493Mikuláš Franc z Háje
1522Jan a Mikuláš z Háje
1523Vilém z Víckova
1549Přemek z Víckova
1561Jan Vilém z Víckova
1568Gabriel Majlát
1577Anna Banffyová z Dolní Lindvy
1587Lorenc Eden ze Šťávnice
1588Anna Banffyová z Dolní Lindvy
1602Alina Majlátová z Fogaroš
1610Gabriel Horecký z Horky
1619hrad zkonfiskován stavovskými direktory
1621Gabriel Horecký z Horky
1658František Horecký z Horky
1665Gabriel František Horecký z Horky
1703Karel Josef Horecký z Horky
1711Antonín Emerich Horecký z Horky
1718Marie Regina Bartholottiová
1733Antonín Emerich Horecký z Horky
1742Karel Josef sv. pán Gillern
1793Marie Josefa sv. paní Münch-Bellinghausen
1826Konstantin, Josef a Marie sv. páni Münch-Bellinghausen
1846Salomon Mayer sv. pán Rotschild
1851Vilém Figdor a Heřman Wittigstein
1863Ferdinand hrabě Trautmansdorf–Weinsberg
1899Ludvík Wittigstein
1925Marie Salzerová–Wittgensteinová a Hermína Mareschová–Wittgensteinová
1926Dr. H. Salzer
1945Správa státních lesů
1956KNV Gottwaldov
1962Československé státní lesy – lesní závod Buchlovice
1972Prohlášení hradu za kulturní památku
1992Lesy ČR s. p. – Lesní správa Buchlovice
2004Město Koryčany a Polypeje - spolek pro obnovu a využití historických památek