Vážení návštěvníci, hrad je v měsíci září otevřen denně od 10.00 do 17.00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Historie hradu

Hrad Cimburk u Koryčan

Hrad Cimburk se nachází v blízkosti města Koryčany v nadmořské výšce 421 m n. m. Hrad zaujímal strategickou polohu u křižovatky dvou dopravních cest a to cesty od Uherského Hradiště kolem hradu Buchlova na Stupavu a Koryčany a cesty vedoucí z Kroměříže do Střílek, dále pak přes Koryčany až do Hustopeč.

Majitelé hradu

1320Bernard z Cimburka
1351Ctibor z Cimburka
1358Jan Jindřich Lucemburský
1375Zikmund z Letovic
1398Čeněk z Drahotuš
1406Vok ml. z Holštejna
1420Vok V. z Holštejna
1429Štěpán z Vartnova
1448Žofie, Zuzana, Eliška a Jitka z Vartnova
1464Jitka a Eliška z Vartnova
1475Ctibor Tovačovský z Cimburka
1478Vilém z Pernštejna
1480Zuzana z Vartnova
1490Štěpán z Lomnice
1493Mikuláš Franc z Háje
1522Jan a Mikuláš z Háje
1523Vilém z Víckova
1549Přemek z Víckova
1561Jan Vilém z Víckova
1568Gabriel Majlát
1577Anna Banffyová z Dolní Lindvy
1587Lorenc Eden ze Šťávnice
1588Anna Banffyová z Dolní Lindvy
1602Alina Majlátová z Fogaroš
1610Gabriel Horecký z Horky
1619hrad zkonfiskován stavovskými direktory
1621Gabriel Horecký z Horky
1658František Horecký z Horky
1665Gabriel František Horecký z Horky
1703Karel Josef Horecký z Horky
1711Antonín Emerich Horecký z Horky
1718Marie Regina Bartholottiová
1733Antonín Emerich Horecký z Horky
1742Karel Josef sv. pán Gillern
1793Marie Josefa sv. paní Münch-Bellinghausen
1826Konstantin, Josef a Marie sv. páni Münch-Bellinghausen
1846Salomon Mayer sv. pán Rotschild
1851Vilém Figdor a Heřman Wittigstein
1863Ferdinand hrabě Trautmansdorf–Weinsberg
1899Ludvík Wittigstein
1925Marie Salzerová–Wittgensteinová a Hermína Mareschová–Wittgensteinová
1926Dr. H. Salzer
1945Správa státních lesů
1956KNV Gottwaldov
1962Československé státní lesy – lesní závod Buchlovice
1972Prohlášení hradu za kulturní památku
1992Lesy ČR s. p. – Lesní správa Buchlovice
2004Město Koryčany a Polypeje - spolek pro obnovu a využití historických památek